zakladni skola   

Dnes má svátek:   
chodovkachodovka
 


http://kviz.aspweb.cz

http://testy.mzs-vb.cz
[CNW:Counter]


CHARAKTERISTIKA ŠKOLKY

sipka O škole

Vedoucí učitelka mateřské školy: Stanislava Sloupová
Tel.: 374 792 329
Rodiče se řídí řádem školy.

sipka Informace pro MŠ

Každé dítě má svůj evidenční list. Proto je nutné, aby rodiče nahlásili jakékoliv změny (v rodině, zaměstnání, alergie…). Jakou má dítě alergii nahlásí učitelce a od lékařky si rodiče nechají potvrdit alergii a potvrzení předají učitelce.

sipka Výchovná práce

Pracujeme podle projektu, který jsme konzultovali s rodiči. Projekt má název "Školka plná zábavy" s ekologickým zaměřením. Výchovná práce v mateřské škole je doplňkem výchovy v rodině. Mateřská škola nabízí dětem všestranně zdravé prostředí a vhodné rozvojové podmínky. Pomáhá rodině dítěte obohacovat v průběhu předškolních let jeho denní program. Výchovná a vzdělávací práce je organizována a plánována tak, aby byla stavěna na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě tak, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání. Jde nám o to probudit aktivní zájem dítěte objevovat a učit se i jeho touhu a odvahu ukázat, co všechno umí, zvládne a dokáže.

sipka Co všechno nabízíme dětem

 • estetické prostředí, hrací koutky, vhodné a funkční hračky či pomůcky, práci na počítači, velké množství netradičních pomůcek pro TV, HV, RP, VV, PR V a rozvoj řeči
 • tzv. projektové získávání vědomostí, což umožňuje dětem prakticky poznat určité téma ve všech činnostech a preferovat prožitek před poučením
 • individuální plány osobnostního rozvoje pro děti problémové a či pro děti s talentem
 • kvalitní výchovně vzdělávací program, který by je inspiroval k tvořivosti a touze po objevování světa s důrazem na ekologickou, estetickou, pohybovou a citovou výchovu a rozvoj komunikačních dovedností
 • zájmové kroužky – ekologický, sportovní, turisticko – branný, estetický a grafomotoriku ( cyklus lekcí pro předškolní děti tzv. Metoda dobrého startu )
 • bohaté kulturní a sportovní vyžití.

sipka Co nabízíme rodičům?

 • Výchovu jejich dětí zkušenými, kvalifikovanými a vstřícnými učitelkami v podnětném prostředí.
 • Odbornou pomoc logopedické asistentky při nápravě řeči a při výchovných a vzdělávacích problémech.
 • Stravování dětí dle zásad zdravé výživy s množstvím ovoce, zeleniny…
 • Metodické listy v deskách, Zdravý životní styl.
 • Odborný tisk o předškolní výchově a zdraví
 • Možnost pobytu v MŠ dle jejich zájmu, například v době adaptace, při činnostech, hrách, společných akcích s dětmi a různých tématických výstavách v MŠ.
 • Možnost aktivně se zapojit do činností či aktivně navrhnout nějakou akci.
 • Možnost objednání fotodokumentace či zapůjčení videokazet z činnosti MŠ.
 • Možnost podílet se na chodu mateřské školy jakoukoliv zajímavou a vhodnou formou.
 • Možnost zapojení dětí do těchto kroužků:
  1. sportovní
  2. turisticko- branný
  3. ekologický

Těšíme se na dobrou spolupráci s rodiči, na Vaše dobré nápady či iniciativu pro zpestření naší práce a zkvalitnění vztahů.

Jakékoliv připomínky, stížnosti a pochvaly konzultujte s ředitelkou školy.

sipka Konzultační dny

Druhou středu v měsíci má ředitelka konzultační dny. Jinak kdykoliv po ústní domluvě.
První pondělí v měsíci má vedoucí školní jídelny konzultační dny od 8°° - l6°° hodin.

sipka Provoz

Provoz mateřské školy v roce 2002 / 2003 je od 6.30 – 16. 00 hodin. Ranní provoz je na dvě třídy, odpoledne jsou děti v jedné třídě.

sipka Kádrové obsazení

1. třída - Renata Pavlíková, Stanislava Sloupová
2. třída - Veronika Damová, Stanislava Sloupová
Vedoucí stravování - Jiřina Vondrášková
Kuchařky - Miroslava Urbanová, Renata Repíková
Pomocnice v kuchyni, uklizečka - Alena Trnková
Obsluha plynového kotle - Sáša Suk
Školník - Sáša Suk

sipka Informace pro rodiče

Za předměty, které si dítě přinese do MŠ nezodpovídáme. Jedná se o hračky, cenné šperky...
Za předměty a věci před budovou nezodpovídáme. Jedná se o kola, boby, sáně.

Vedoucí učitelka mateřské školy - Stanislava Sloupová v.r.


  Design by Hanne HOME | AKCE | ŠKOLKA | ŠKOLA | JÍDELNA | KONTAKT