zakladni skola   

Dnes má svátek:   
chodovkachodovka
 


http://kviz.aspweb.cz

http://testy.mzs-vb.cz
[CNW:Counter]


ROZVRH HODIN pro školní rok 2007/08

I. třída

Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Sedláčková

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod.
Pondělí Český
jazyk
Matematika Český
jazyk
Hudební
výchova
Úterý Český
jazyk
Matematika Český
jazyk
Prvouka
Středa Český
jazyk
Matematika Český
jazyk
Výtvarná
výchova
Čtvrtek Český
jazyk
Matematika Český
jazyk
Praktické
činnosti
Pátek Český
jazyk
Prvouka Tělesná
výchova
Tělesná
výchova

II. třída

Třídní učitelka: Tymilie Skůpová

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
Pondělí Český
jazyk
Matematika Prvouka Čtení  
Úterý Český
jazyk
Matematika Hudební
výchova
Prvouka Čtení
Středa Český
jazyk
Matematika Čtení Výtvarná
výchova
 
Čtvrtek Český
jazyk
Matematika Čtení
psaní
Tělesná výchova Tělesná výchova
Pátek Český
jazyk
Matematika Pracovní
činnosti
Čtení
psaní
 

III. třída

Třídní učitelka: Mgr. Dana Vopatová

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
Pondělí Prvouka Český
jazyk
Matematika Čtení Anglický
jazyk
Úterý Český
jazyk
Matematika Prvouka Tělesná
výchova
Tělesná
výchova
Středa Český
jazyk
Matematika Čtení Výtvarná
výchova
 
Čtvrtek Český
jazyk
Matematika Čtení
Psaní
Prvouka Anglický
jazyk
Pátek Český
jazyk
Matematika Hudební
výchova
Anglický
jazyk
Praktické
činnosti

IV. třída

Třídní učitelka: Mgr. Světlana Ambrožová

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
Pondělí Český
jazyk
Matematika Tělesná
výchovaa
Tělesná
výchova
Anglický
jazyk
Úterý Český
jazyk
Vlastivěda Matematika Čtení Praktické
činnosti
Středa Český
jazyk
Výtvarná
výchova
Výtvarná
výchova
Matematika Anglický
jazyk
Čtvrtek Český
jazyk
Hudební
výchova
Čtení
psaní
Matematika Přírodověda
Pátek Český
jazyk
Matematika Anglický
jazyk
Vlastivěda Čtení

V. třída

Třídní učitelka: Pönitzová

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod.
Pondělí Český jazyk Přírodověda Matematika Anglický
jazyk
  Výtv.
vých.
Výtv.
vých.
Úterý Český jazyk Matematika Čtení
psaní
Anglický
jazyk
Vlastivěda    
Středa Český jazyk Anglický
jazyk
Matematika Tělesná
výchova
Tělesná
výchova
   
Čtvrtek Český jazyk Anglický
jazyk
Matematika Vlastivěda Praktické
činnosti
   
Pátek Český jazyk Matematika Přírodověda Hudební
výchova
Čtení    

Časový plán vyučovacích hodin:

vyučovací hodina hlavní budova budova ŠD
1. 08.00 - 08.45 08.10 - 08.55
2. 08.55 - 09.40 09.05 - 09.50
3. 10.00 - 10.45 10.10 - 10.55
4. 11.00 - 11.45 11.10 - 11.55
5. 11.55 - 12.40 12.05 - 12.50
6. 12.50 - 13.35  
7. 13.45 - 14.30  


  Design by Hanne HOME | AKCE | ŠKOLKA | ŠKOLA | JÍDELNA | KONTAKT